En kurs för ST-läkare inom flera olika specialiteter, där kompetens inom demenssjukdomar är av väsentlig betydelse. Deltagarna kommer att utveckla sina kunskaper och bli bättre på att utreda, diagnostisera samt behandla demenssjukdomar.

Kursen syftar till att ST-läkaren och även Specialistläkaren ska lära sig att diagnostisera och behandla den eftersatta och växande gruppen äldre med psykiska sjukdomar och personer med kognitiva sjukdomar / demenssjukdomar