Kursen syftar till att ST-läkaren ska kunna arbeta med diagnostik och bedömningar individuellt och i tvärprofessionella utredningsteam självständigt och under handledning. Kursen innehåller både katedral föreläsning och fallbaserade diskussioner. Interaktiva diskussioner uppmuntras och kursdeltagare får gärna dela med sig av kliniska fall och problem från den egna kliniska vardagen.

Utbildningen syftar till, att på basis av kunskaper om psykiska sjukdomars etiopatologi, och med kännedom om psykofarmakas egenskaper och effekter, kunna farmakologiskt behandla psykiskt sjuka patienter på ett optimalt sätt. Kursen innehåller både katedrala föreläsningar och fallbaserade diskussioner i grupper. Interaktiva diskussioner uppmuntras och kursdeltagare får gärna dela med sig av kliniska fall och problem från den egna kliniska vardagen

En kurs för ST-läkare inom flera olika specialiteter, där kompetens inom demenssjukdomar är av väsentlig betydelse. Deltagarna kommer att utveckla sina kunskaper och bli bättre på att utreda, diagnostisera samt behandla demenssjukdomar.

Denna kurs kommer att redovisa och förklara rättspsykiatrisk lagstiftning, utredning, vård och påföljdssystem och olika sjukdomars förhållande till brottslighet för blivande psykiatriker, rättspsykiatriker samt psykologer som arbetar inom rättspsykiatrin.

Utbildningen ska hjälpa blivande specialister i allmänhet (BT & ST läkare) och blivande psykiater, barnpsykiater samt rättspsykiater i synnerhet att få en samlad bild av regelverk som styr sjukvården samt tvångsvårdslagstiftningen och dess kliniska tillämpning i det vardagliga arbetet.