Kursen syftar till att ST-läkaren ska lära sig att diagnostisera och behandla den eftersatta och växande gruppen äldre med psykiska sjukdomar och personer med kognitiva sjukdomar / demenssjukdomar