En kurs för ST-läkare inom flera olika specialiteter, där kompetens inom demenssjukdomar är av väsentlig betydelse. Deltagarna kommer att utveckla sina kunskaper och bli bättre på att utreda, diagnostisera samt behandla demenssjukdomar.