Kursen syftar till att ST-läkaren ska kunna arbeta med diagnostik och bedömningar individuellt och i tvärprofessionella utredningsteam självständigt och under handledning. Kursen innehåller både katedral föreläsning och fallbaserade diskussioner. Interaktiva diskussioner uppmuntras och kursdeltagare får gärna dela med sig av kliniska fall och problem från den egna kliniska vardagen.